BẢO HÀNH

Phòng bảo hành – Công ty Cổ phần Phần mềm Tự động hóa Điều khiển

Địa chỉ: 11 Châu Long, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37152984

HỖ TRỢ KINH DOANH

Phòng kinh doanh – Công ty Cổ phần Phần mềm Tự động hóa Điều khiển

Địa chỉ: 11 Châu Long, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37152984 máy lẻ 219

Hotline: 0936.318.333 (Mr Xuân Huy)