Thiết bị ghi hình


Thiết bị ghi hình được thực hiện bởi công nghệ bó (cluster) các máy tính có độ sẵn sàng cao. Có khả năng mở rông theo yêu cầu của Hệ thống Camera, đồng thời song song ghi hình cũng như cũng cấp các hình ảnh lại cho các yêu cầu xem hình ảnh ghi lại qua mạng.

MÔ TẢ CHUNG

  • Thiết bị ghi hình được thực hiện bởi công nghệ bó (cluster) các máy tính có độ sẵn sàng cao. Có khả năng mở rông theo yêu cầu của Hệ thống Camera, đồng thời song song ghi hình cũng như cũng cấp các hình ảnh lại cho các yêu cầu xem hình ảnh ghi lại qua mạng.
  • Thiết bị ghi hình được tích hợp phần mềm chuyên dụng của CadPro có chức năng ghi hình tự động, song song, đa luồng hình ảnh và được đặt tên theo (ngày/tháng/năm) ghi hình.
  • Dữ liệu hình ảnh của từng Camera sẽ được ghi chung vào một thư mục để tiện cho việc tìm kiếm, xử lý.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

hethongghihinh2

BẢN VẼ KỸ THUẬT

hethongghihinh1

 ỨNG DỤNG 

hethongghihinh